Skip to main content

Privacy Statement

U bezoekt een website van NoQ B.V.

NoQ B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigings- en postadres: Kapitein Hatterasstraat 30, 5015BB, TILBURG

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70161542

E-mailadres: mail@noq.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

NoQ B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of beoordelingsformulier op onze websites hebt verstrekt.

  • Uw IP-adres: om onze websites te beveiligen en spam te voorkomen.
  • Internetbrowser en apparaat type: om onze website te verbeteren.
  • Locatiegegevens: om onze website en dienstverlening te verbeteren.

WAAROM NOQ B.V. UW GEGEVENS NODIG HEEFT

NoQ B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

NoQ B.V. gebruikt uw persoonsgegevens  in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

In sommige gevallen werkt NoQ B.V. samen met een andere partij. Wij verwerken dan geen persoonsgegevens van u en kunnen uw persoonsgegevens ook niet inzien. Wilt u meer informatie over hun privacybeleid? Dan verwijzen wij u graag naar de partij die uw gegevens verwerkt.

HOE LANG NOQ B.V. GEGEVENS BEWAART

NOQ B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maakt u gebruik van onze dienstverlening? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar. Iedere ondernemer is namelijk wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Maakt u geen gebruik van onze dienstverlening? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor deze gegevens geldt een maximaal bewaartermijn van 2 jaar. Ten slotte analyseren wij uw surfgedrag met behulp van Google Analytics. Deze data wordt maximaal 26 maanden bewaard. Verderop leest u meer over Google Analytics.

DELEN MET ANDEREN

NoQ B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

NoQ B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NoQ B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

COOKIES UITZETTEN IN UW BROWSER

De meeste browsers (software die u gebruikt om websites te bezoeken) maken automatisch gebruik van cookies. Wilt u dit niet? Dan kunt u uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden  op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van NoQ B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres (geanonimiseerd) van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw  browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag  op de website. NoQ B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website  te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

NoQ B.V. maakt gebruikt van Google Analytics. Deze cookies worden geplaatst door Google waardoor wij het surfgedrag op onze website kunnen analyseren en daarmee onze website en dienstverlening kunnen verbeteren. Voor de verwerking van deze gegevens hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Het laatste octet (de laatste drie cijfers van uw ip-adres) zijn gemaskeerd en gegevens delen is uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Google Analytics deelt geen anonieme data met derden.

Wilt u dat wij geen gebruik maken van Google Analytics tijdens uw sessies? Klik dan hier. U kunt ook gebruikmaken van een Google Chrome Opt-out Add-on waarmee u Google Analytics voor alle websites die hier gebruik maken uit kunt schakelen. Meer informatie vindt u hier.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@noq.nl. NoQ B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

BEVEILIGEN

NoQ B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van NoQ B.V. maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NoQ B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via mail@noq.nl.